สินค้าและโรงงานที่ได้รับการรับรองฮาลาล (API-Halal Distributor & Factory)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการข้อมูลสินค้าที่ผ่าน การรับรองฮาลาลที่ยังได้รับการรับรองในปัจจุบัน ซึ่งจะมีรูปแบบการเชื่อมต่อได้ 2 รูปแบบคือการขอรับข้อมูลแบบ JSON และ HTML โดยข้อมูลที่ได้รับจะประกอบด้วย

 • รายละเอียดสินค้าที่ได้รับการรับรอง ฮาลาล เช่น ชื่อสินค้า / Barcode / รหัสการรับรองฮาลาล
 • รายละเอียดโรงงานผู้ผลิต
 • รายละเอียดบริษัทผู้จัดจำหน่าย

ข้อมูลวัตถุดิบและสารปรุงแต่งฮาลาลและผู้จัดจำหน่่าย (API H-Number & Ingredient)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการข้อมูล H-Number และผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสารปรุงแต่ง

 • รายละเอียด H-Number ที่เกี่ยวข้อง เช่น E-Number / Additive Name / Halal Status / Additive Type
 • รายละเอียดประเภทสารปรุงแต่ง (Additive Type and Sub Additive Type)
 • รายละเอียดบริษัทผู้จัดจำหน่าย (Distributor)

 

ข้อมูลร้านอาหารฮาลาล (API-Halal Food & Restaurant)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการข้อมูล ร้านอาหารฮาลาลในจังหวัดต่างๆ

 • รายละเอียดสถานที่ เช่น ชื่อร้าน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ข้อมูลการติดต่อ
 • รายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ภาพสถานที่
 • ตำแหน่งบนแผนที่

 

เส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล (API-Halal Food Route)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการข้อมูลแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆโดยแนะนำสถานที่ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ชุมชนมุสลิม และสถานที่ท่องเที่ยว

 • เส้นทางท่องเที่ยว
 • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ระยะห่าง ในแต่ละจุด
 • ตำแหน่งบนแผนที่

 

สถานที่ฮาลาล (API-Halal Food Route V2)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการข้อมูลสถานที่ฮาลาล เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ชุมชนมุสลิม และสถานที่ท่องเที่ยว

 • เส้นทางท่องเที่ยว
 • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ระยะห่าง ในแต่ละจุด
 • ตำแหน่งบนแผนที่

 

สถานที่ฮาลาล (API-Halal Food Route V2)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการข้อมูลสถานที่ฮาลาล เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ชุมชนมุสลิม และสถานที่ท่องเที่ยว

 • เส้นทางท่องเที่ยว
 • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ระยะห่าง ในแต่ละจุด
 • ตำแหน่งบนแผนที่